Tăng cường theo dõi, hướng dẫn người dân chủ động sản xuất, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn người dân chủ động sản xuất, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy  phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (TKCN)) vừa có công văn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường theo dõi, hướng dẫn người dân chủ động sản xuất, hỗ trợ  khắc phục hậu quả thiên tai.
 

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn người dân chủ động sản xuất, hỗ trợ  khắc phục hậu quả thiên tai.
 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh là Trưởng Khu vực theo phân công của Trưởng Ban tại các Quyết định số 50/QĐ-BCH ngày 24/5/2022 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 62/QĐ-BCH ngày 30/6/2022 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau phụ trách Khu vực 3 (Huyện Trần Văn Thời và huyện Phú Tân) khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai năm 2022 tại các địa phương theo Kế hoạch đã phê duyệt (Kế hoạch số 03/KH-BCH ngày 26/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh), báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) đúng thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1458/SNN ngày 26/4/2022 về việc tăng cường theo dõi, hướng dẫn người dân chủ động sản xuất.

Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc sở có liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại về sản xuất do mưa lớn, dông lốc gây ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng trình tự, thủ tục về hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổng hợp các đề xuất hỗ trợ của địa phương, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND  tỉnh xem xét; phối hợp với  Trung tâm Quản lý, khai thác Công trình thủy lợi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau kịp thời điều tiết đóng, mở cống, vận hành hiệu quả các trạm bơm để tiêu thoát nước chống ngập úng, xổ phèn, phục vụ sản xuất và ngăn xâm nhập mặn vùng ngọt hóa; chỉ đạo Hạt quản lý đê điều thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tuyến đê biển Tây, sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực hộ đê cho mọi tình huống.

Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng và UBND các xã, thị trấn ven biển tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện đảm bảo các quy định về đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị an toàn tàu cá theo quy định khi hoạt động trên biển; phối hợp với Chi cục Thủy lợi khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá trong việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển; thường xuyên tổng hợp các trường hợp tàu cá bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn, kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất Quỹ Nhân đạo Nghề các Việt Nam để hỗ trợ cho người dân.

Ban Quản lý các Cảng cá thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, tu sửa kịp thời các sự cố công trình tại các khu neo đậu tránh, trú bão đảm bảo cho các tàu cá vào neo đậu an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới.

Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư theo Kế hoạch, dự án đã được phê duyệt để bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và khu vực rừng phòng hộ xung yếu, rất xung yếu đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong điều kiện thiên tai diễn biến bất thường như hiện nay.

UBND các huyện và thành phố Cà Mau chỉ đạo bộ phận chuyên môn của cấp huyện, UBND cấp xã có người dân bị thiệt hại về sản xuất, nhà ở do mưa lớn, dông lốc gây ra phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các bước hỗ trợ người dân bị theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành, không để xảy ra tình trạng kéo dài quá thời gian quy định, dẫn đến khó khăn trong việc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương. Về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 378/SNN-PCTT ngày 01/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai.

Trúc Đào

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<