Quy hoạch phải đi trước và tạo bước đột phá chiến lược

Quy hoạch phải đi trước và tạo bước đột phá chiến lược


Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự thảo lần 2 Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng phù hợp, bám sát điều kiện thực tế của từng vùng, từng địa phương; gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch Quốc gia, tăng trưởng xanh. Phát triển nhanh, mạnh và toàn diện, bền vững với các vùng, cụm kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển ngư, nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là phát triển kinh tế biển, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi liên kết nâng cao giá trị; phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, trọng tâm là công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến thuỷ hải sản; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuỷ, bộ, dịch vụ hạ tầng Logistics thông suốt; phát triển du lịch, dịch vụ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mực tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Cà Mau đứng trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có GRDP/người cao của cả nước, trở thành trung tâm của Vùng về công nghiệp chế biến, du lịch. Trong định hướng phát triển đô thị, đến năm 2025 có 43 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 39 đô thị loại V. Trong sản xuất nông nghiệp, giữ ổn định diện tích gieo trồng lúa khoảng 110 ngàn ha, năng suất bình quân từ 4,7-5 tấn/ha; nuôi trồng thuỷ sản trên 300 ngàn ha.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo lần 2 Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Quy hoạch, ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt lưu ý, đơn vị tư vấn cần cập nhật thêm các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, bám sát với quy hoạch Vùng ĐBSCL vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bám theo quy hoạch đất đai qua từng thời kỳ.

Các mục tiêu cụ thể trong Quy hoạch phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, cần xây dựng chi tiết các kịch bản, phương án, mục tiêu cụ thể phát triển từng năm, từng giai đoạn. Đồng thời, cần kham khảo các nước trên thế giới có cùng đặc điểm như Cà Mau để học hỏi.

Đơn vị tư vấn cũng cần đưa ra các giải pháp gỡ khó cho Cà Mau trong 3 cái khó là hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số để tạo bước đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch; hoàn thiện các nội dung đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh và tích hợp với Quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo trong tháng 3/2022. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chung về tiến độ, chất lượng báo cáo Quy hoạch; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện để báo cáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất./.

Trung Đỉnh

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<