Ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử

Ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử


Ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử.


 

Phải đảm bảo quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử. (Ảnh minh họa)


 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức rà soát ngay các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý để kịp thời gỡ bỏ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có); xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang thông tin điện tử. Trong đó, quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử; bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang thông tin điện tử phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ gỡ bỏ các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên các trang, cổng thông tin điện tử.

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<

Comments are closed.