Đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Cà Mau; Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau; UBND các huyện và thành phố Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo nội dung Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND, ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Cà Mau.

CaMau-G là kênh kết nối thông tin, tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ, ngày 07 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đây là ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G). CaMau-G là tích hợp các ứng dụng sẵn có, giúp mọi người tiếp cận được các thông tin, chỉ đạo, điều hành kể cả những thông tin khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh… một cách nhanh chóng ngay sau khi thông tin được phát hành trên hệ thống. Thông qua CaMau-G, người dân có thể gửi thông tin phản ánh, kiến nghị về các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhận được các thông tin phản ánh, kiến nghị tức thời từ người dân để chỉ đạo xử lý kịp thời. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng có thể gửi các thông báo khẩn cấp đến trực tiếp người dân thông qua ứng dụng, khắc phục được tình trạng đối với những thông tin phát hành nhanh nhưng phải mất nhiều thời gian để đến người dân vì thông qua nhiều cấp quản lý.

Để kịp thời triển khai ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G) làm đại diện cho hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử của tỉnh, từng bước tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh đã và sẽ triển khai quy về một đầu mối truy cập các ứng dụng của tỉnh trở thành kênh kết nối thông tin, tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định vừa nêu của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Cà Mau, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên, tăng cường hàm lượng thông tin cũng như dung lượng, thời lượng trong các bản tin, chương trình thời sự, các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, hướng dẫn mọi người biết và sử dụng ứng dụng CaMau-G trong việc phản ánh hiện trường; sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; ứng dụng du lịch Mũi Cà Mau; cung cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế – xã hội; dữ liệu quan trắc môi trường; hệ thống thư viện điện tử; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống tra cứu thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất.


 

Các sở, ban, ngành tỉnh triển khai và sử dụng ứng dụng CaMau-G trong hoạt động quản lý điều hành. Đẩy mạnh khai thác chức năng phản ánh, kiến nghị; tra cứu, sử dụng dữ liệu về thống kê, tình hình kinh tế – xã hội, quan trắc môi trường, hệ thống thư viện điện tử, quản lý cán bộ, quy hoạch sử dụng đất, giá đất…; khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh và những tin tức nổi bật tại ứng dụng CaMau-G được tích hợp từ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.


 

UBND các huyện và thành phố Cà Mau triển khai và sử dụng ứng dụng CaMau-G trên địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến và sử dụng ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G) tại cơ quan đơn vị, địa phương cơ sở và trong nhân dân.

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<